Praznjujemo 70 letnico društva

Literarni večer posvečenili Danilu Bučarjz+u

Literarni večer posvečenili Danilu Bučarjz+u

Pevci so prejeli nagrado Tončke Čeč

Pevci so prejeli nagrado Tončke Čeč

Partljič  se predstavi

Partljič se predstavi

Pred potezo

Pred potezo

Društvo upokojencev Trbovlje letos praznuje 70 let delovanja. Ustanovljeno je bilo  17. Aprila 1947 kot podružnica Društva upokojencev LRS. Kot samostojno društvo pa je nastalo 12.novembra 1975 . Društvo je največje društvo upokojencev v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije saj je trenutno včlanjenih kar  4025  upokojencev.

Društvo ima zelo razvejano dejavnost na različnih področjih:

Kultura: Napodročju kulturnih dejavnosti trenutno delujejo

  • Mešani pevski zbor Javor
  • Literarni prijatelji in
  • Sekcija za ročna dela "Zlatice"

Šport: Na športnem področkju delujejo tako ženske kot moške ekipe

  • Balinanje moška in ženska ekipa
  • Kegljanje trenutno deluje samo oška ekipa
  • Šah
  • Pikado ženska in moška ekipa

Sociala: Na tem področju poskušamo pomagati upokojecem premagovati težave starejših v okviru dveh programov

  • Program »Starejši za starejše«
  • Skupina , ki obiskuje starejše ob njihovih osebnih jubilejih na domu pa tudi  v domu Franc Salamon

Izletništvo: V okviru te skupine organiziramo izlete in letovanja po domovini in tujini

 

70- letnico bomo slovesno obeležili v mesecu oktobru ob zaključku našega tradicionalnega tedna upokojencev z veliko proslavo, skozi vse leto pa bodo posamezne sekcije pripravile svoje prireditva in jih posvetile temu jubileju.